VALHALL PARK TORGET
Centrum för en ny stadsdel?

© PeO Jansson 2012-05-31

Nu skall planhandlingarna ställas ut för samråd.

Stadsarkitektkontoret bedömer att förslaget skapar möjligheter att tillföra området en form av service och handel som tidigare saknats. De föreslagna bostäderna tillför liv i området under kvällar och helger och bidrar till underlaget för pågatågstationen i Barkåkra.

Problemet med denna plan är inte syftet i sig, utan trafiken längs väg 1710. Här passerar 18 400 fordon förbi under ett vardagsdygn. I en rapport från Ramböll 2012-03-29 "Utformning av vägsystemet runt Barkåkra", kan man tänka sig förvandla sträckan förbi planområdet till en "bygata" med hastighetsbegränsning till 40 km/h och avsmalnade körfält under 6 m, separerade av refuger.

Det skall bli intressant att ta del av synpunkterna om detta från alla i Björkhagen, Magnarp, Vejbystrand och St Hult som skall till jobbet i Ängelholm, eller söder därom. Visserligen talas det i rapporten om en kommande ny väg från 1710:an norr om landningsbanan och tvärs över till gamla rikstvåan (1701), som alternativ, men hur lätt är det att få trafikanterna att ta den vägen och när kommer den i så fall?

Nej, det hela känns inte tillräckligt genomtänkt och hänger intimt samman med hur trafiken för Tvärbaneområdet kommer att lösas. Dessutom kan en södra infart till Valhall Park, med rondell för korsningen 1710:an och Valhalls byaväg bli aktuell, men den infarten verkar inte ha mera substans än ett hugskott.