TURISMEN

Västersjön - Rössjön

Bakgrund

Redan 1995, då jag vid ett tillfälle diskuterade turismnäringen med Ängelholms kommuns dåvarande miljöinspektör, föreslog jag en stugby på något lämpligt ställe vid våra stora insjöar i nordost.

Resonemanget var att 1 % av 1 % av Danmarks, Tysklands, Polens, Nederländernas och Belgiens invånare skulle kunna vara intresserade av att semestra i Sverige, vilket blev cirka 15 500 personer. Då vore det inte orimligt att 1% av dem, 155 st, kunde tänka sig att hyra en stuga vid Västersjön-Rössjön, menade jag.

Inspektören stirrade på mig och skakade på huvudet.

- Det vore politiskt självmord, sa han sakta och hade kanske rätt då för 23 år sedan.

Intresset för besöksnäringen

Sedan dess har intresset för besöksnäringen hos våra kommunalpolitiker ökat, men väldigt lite har åstadkommits i praktisk handling. Under senaste mandatperioden har besöksnäringens stora betydelse för vår kommuns utveckling nämnts i förbifarten i minst två beredningars slutrapporter, men den tycks inte omfattas av den prioritering den förtjänar i budgetarbetet. Detta oavsett politisk färg på majoriteten i kommunfullmäktige.

Jag anser att det natursköna området kring Västersjön-Rössjön utgör en potentiell ”guldgruva” för Ängelholms kommun. Genom att anlägga vatten, avlopp, el, optiskt bredband, asfalterade vägar, vandringsleder och ordna med sophämtning skulle området attrahera kontinentens stressade stadsbor att uppföra en stuga och arrendera tomtmark av kommunen.

Framtida möjligheter

All planering skulle föregås av frekvent och verklig medborgardialog med fastighetsägare och boende kring sjöarna för att finna den optimala platsen i symbios med miljön och dem själva.

Stugbyn skulle inte bara generera arbetstillfällen inom byggnadsbranschen vid uppförandet, utan även efter färdigställandet med förslagsvis ett café och en dagligvaruaffär som har utlämningstillstånd från Systembolaget. Detta hade i högsta grad även gynnat befintlig befolkning. Fler badplatser kunde anläggas, som behövt tillsyn och skötsel. Dessutom hade underlag givits för frekventare kollektivtrafik till/från Hjärnarp.

Jag menar att mitt förslag är ”lokal konsekvenspolitik” - inte vackra och tomma ord från en berednings slutrapport, satta att samla damm i någon pärm på kommunarkivet.

© Per-Olof Jansson 2018-08-23

Västersjön och Rössjön. Google Maps. Ugglehults badplats 2018-08-22 Strandvy från Västersjön Kanalen mellan sjöarna Vy över Rössjön 2018-08-22