Spårvagnar i Ängelholm
Varför inte spårvagnar i Ängelholm?. Foto: DogNews
"Streetcar to the future" Klicka på bilden så öppnas den i nytt fönster.

Kollektivtrafik från motorvägen

I samband med att korsningen mellan motorvägen och Klippanvägen byggs om, borde man i den nya detaljplanen ta höjd för en utvidgad trafiknod i området med pendlarparkering och ändhållplats för spårvagnstrafik till järnvägsstationen och andra besöksfrekventa objekt i centrum.
HD:s artikel 2015-10-18

En slinga med spårbunden kollektivtrafik kunde med fördel anläggas enligt skissen ovan för att realisera strategin med minskad privatbilismen i centrum, samtidigt som tillgängligheten bevaras. Tillsammans med en omläggning av befintliga busslinjer och en komplett ringled för motortrafik, kunde spårvagnsförslaget bli en hållbar och lönsam investering för framtiden.

 • E6 - Ny trafiknod mellan McDonalds och motorvägen, bil/regionbussar öster/spårvagn.
 • K2V - Hållplats Kristian II:s väg/Klippanvägen. Möjlig exploatering av "Håvegropen". Arbetsplatser/parkering.
 • PARK - Hållplats vid Danielslundsparken. Resenärer till Hembygdsparken, Rönnevik, norra Storgatan. Pyttebron
 • BAD - Hållplats vid Havsbadsvägen. Nya bostadsområden. Besökare till strand/hav/etablissemang. Permanent havsbadsbuss. Ny GC-bro över till Tullakrok.
 • STATION - Resecentrum. Växling till tåg/stadsbuss. Gång- cykelbro över till ny bilparkering vid Banskolevägen (utbyggd som ringled).
 • HÄLSA - Hållplats vid sjukhuset/nya badhuset. Parkeringshus. Idrottsplats. Fridhem mm. Carl XV bro.
 • CENTRUM - Trafiknod vid Laxgatan/Östergatan i kv Örnen. Regionbuss söder-norr. Arbetsplatsparkeringshus vid Stadshuset.
 • GYMNASIUM - Rönneskolan/Rönnehallen. Åsboskolan. Boende på Ängavången-Villan.
 • Slingans restid blir c:a 20 min eller 3 ggr/tim. Varannan gång enligt ovan och varannan gång motsatt riktning. Investeringen är i storleksordningen 100 miljoner SEK, varav kommunen får ta hälften.

  Det viktigaste är att Trafikberedningen vågar visa mod att begära hänsyn till sin vision (gärna min föreslagna) i kommunfullmäktige, så att inte pågående och kommande planarbetet omöjliggör den.


  © PeO Jansson 2015-11-13