RINGLED FÖR ÄNGELHOLM

Karta från Google. Skiss: PeO Jansson 2018-08-24.

Bygg Södra länken NU!

Låt "Pytteledens" vara eller icke vara anstå

Under våren 2018 köpte Ängelholms kommun skogar för 72 miljoner skattekronor. Dessa måste ge avkastning på något sätt. Samtidigt plågas vi av frågan om Klippanvägens förlängning över Rönne å till resecentrum vid järnvägsstationen.

Jag menar att man med relativt begränsade ingrepp på Kronoskogen, kunde "slå två flugor i en smäll". Dels anlägger man en ny väg som kopplar samman Banskolevägen med järnvägsunderfarten vid Sibirienvägen. Dels planlägger man ett bostadsområde längs vägsträckningen och kopplar samman det hela med en bred tunnel under Västkustbanan till staden.

Helst borde denna tunnel anläggas i Järnvägsgatans förlängning, men där planeras en ny bussangöringsplats, som effektivt hindrar detta och skapar trfikkaos, men det är en annan historia. Huvudsaken i mitt förslag är att kommunen får in pengar för fastighetstomterna och att stadskärnan avlastas gällande privatbilism.

Med en utbyggd Södra länk kan alla från söder kommande gäster till Råbocka camping, till Klitterbyn, till Klitterhus och boende i Havsbaden, smidigt ta sig ut till t.ex. motorvägen utan att belasta Nybrovägen, Järnvägsgatan eller Landshövdingevägen.

Detta löser inte hela trafikproblematiken, men en hel del! Dessutom är det rimligt att genomföra inom snar framtid.

Den nya majoriteten i kommunalfullmäktige borde prioritera detta. Frågan har ältats länge nog!

© PeO Jansson 2018-08-24