#trafikenengelholm

2016-01-27

Trafikutveckling?

Det blir allt tydligare i debatten att två läger bildats i trafikfrågan.
Ett som anser att tillgänglighet är lika med bilkörning och parkering i stadens centrum och ett som förespråkar ett bilfritt dito.

Att inte längre kunna köra bil till affärerna, restaurangerna, biblioteket mm. skulle innebära cityhandelns död, säger läger 1.

HD:s artikel 2016-01-27

Inte alls! säger läger 2. Tvärtom - en bilfri innerstad är bra för handeln. Se bara på ströget i Köpenhamn!

En sak är klar - "både vi och våra barn har allt att vinna på en minskning av biltrafiken", vilket jag håller med Karin Stenholm om.

Gärna en färdigbyggd ringled runt Ängelholm för ökad tillgänglighet till resecentrum och stranden, men satsa innan dess på permanent kollektivtrafik till Havsbaden och förbättringar för gång- och cykeltrafikanter i både stad och kringbygd.

Underlätta för cyklisterna

Idéstråk från Varvsvägen till Kulltorp. Grafik: Krister Cronqvist, HD


2015-11-02

E6 möter Klippanvägen

Långa bilköer, framförallt på morgnar och eftermiddagar, både från Munka Ljungby och inifrån centrum, föranleder äntligen kommunfullmäktige att fatta beslut om en ny detaljplan, som kan innebära en ombyggnad av korsningen mellan motorvägen och Klippanvägen.

HD:s artikel 2015-10-18

Superrondellen behövs. Foto: Moa Dahlin, HD

Detta är en vettig och hållbar satsning för att underlätta för biltrafiken utanför centrum. Synd bara att Hedins Bil fick tillstånd att bygga så nära aktuella vägar. Jag misstänker att det kommer att kosta kommunen extra i avtalet om kostnadsfördelningen med Trafikverket.

Redan i detta skede borde mark planeras för pendlingsparkering och hållplats för spårvagnstrafik mellan MacDonalds och motorvägen.


2015-10-30

Underlätta för cyklisterna

Krönikör Kristian Nilsson vittnar i HD/NST den 26 september om hur välgörande det är att låta cyklandet till och från jobbet bli vardagsmotion. Visserligen är det lätt att finna anledningar till att inte göra det: det är för kallt, det blåser för mycket och det blir nog regn under dagen, men jag instämmer till fullo med skribenten -

Man känner sig betydligt piggare och friskare både på jobbet och hemma.

Satsningar på upprustning och nyanläggning av cykelvägar har gjorts, inte minst med Kattegattledens invigning i somras, men mycket kvarstår. Speciellt i Ängelholms centrum, där man ibland undrar hur trafikplanerarna tänker, om de tänker!

HD:s artikel 2015-10-30

Allt för ofta ser det så här. Foto: www.bicykling.se

Det finns några saker som förtar cykelglädjen och som borde gå att rätta till i närtid:

  • Separera gång- och cykeltrafiken samt märk ut de olika banorna väl, gärna med färg. Skillnaden i hastighet är vanligen 20 km/tim mellan de olika trafikslagen! Varför inte anlägga cykelbana på ena och gångbana på andra sidan av en gata?
  • Cykelstråk skall inte sluta vid en trottoarkant på 10 cm eller mer. Man skall snabbt och lätt kunna se vart leden fortsätter vid korsningar och dylikt.
  • Ta bort kullersten och storgatsten på cykellederna. Ersätt med infärgad gummiasfalt eller jämna plattor.
  • Hela sträckan från Ängavångsbron till efter Garvaregatan borde förses med separerad cykelbana. En remsa av Stadsparken längs Skolgatan kan tas i anspråk.
  • Det finns ingen logik i många av stadens cykelstråk. Alla borde ses över och förbättras i detta avseende tillsammans med ovanstående punkter.

Strömmen räcker inte till ljus på Kattegattleden.
HD:s artikel 2015-10-18

Ändrade planer för cykelvägar i Magnarp.
HD:s artikel 2015-09-21


© PeO Jansson