Jubileumsstaty och smycke

© PeO Jansson 2015-05-26

Klicka på bilden för HD-artikel. Klicka här för fortsättningen.
"The Cloaks of Conscience" är det mest berömda verket av den tjeckfödda skulptören Anna Chromý. Det är en serie av skulpturer som finns på flera platser i Österrike, Grekland, Italien och Tjeckien.

"I december 2014 slog dåvarande kultur- och fritidsnämnden klubban i bordet för ett nytt konstverk för 1,6 miljoner.
Konstverket skulle placeras på Tingstorget och bli ett minnesmärke över Ängelholms 500 år." Lokaltidningen 2015-05-20/Gravlund.

Det vore mycket trevligt med en stor staty på Tingstorget. Gärna med någon anknytning till det hantverkskunnande som präglat Ängelholms stad under så många decennier.

Det behövs inte någon annan konsult än Kultursällskapet i Ängelholm för att ta fram ett förslag som kan snabbbehandlas i KS och KF. Det "brinner" nämligen i knutarna.

Dessutom skall i första hand någon av konstnärerna i närområdet anlitas. Låt oss slippa tjänstemannastyrt godtycke, som vid beslutet om jubileumssmycket, som sedan får försvaras av politiker i KF-presidium. Ynkligt!!

  • Använd skattepengarna med varsamhet och förnuft, för en staty med estetik och tydligt samband med Ängelholms hantverkshistoria.
  • Låt de som har kunskap och smak föreslå ett sådant konstverk.
  • Gynna konstnärerna i vårt närområde.
  • Politiker: Tänk längre än näsan räcker!
  • För övrigt tycker jag att Parkskolan är värd att bevara!