#stadsplaneringengelholm

Stortorget

Beredningen för samhällsbyggnad har en vision för utvecklingen av Stortorget. Den går i korthet ut på att torget skall vara ängelholmarnas vardagsrum, där det ständigt händer något med liv och rörelse.

En multifunktionell trappa i det soliga torghörnet i sydost anses som en modig idé.

HD:s artikel 2015-09-23
Förstärkt siktlinje från Storgatan till kyrkan.
Illustration: Ängelholms kommun

För det första borde man värna om torghandlarna, som just ger liv och rörelse åt torget. De skall inte skuffas undan så fort det anordnas större evenemang där. Bättre då att riva upp kuller- och gatstenen på Tingstorget för att åstadkomma en jämnare yta, som ger möjlighet till säkrare GC-passage och verksamheter/aktiviteter. Kuller- och gatsten kunde inrama torget, som borde vara absolut privatbilsfritt!

Just trafiken runt Stortorget är ett knepigt kapitel. Samtidigt som tillgänglighet skall värnas, måste begränsningar finnas. Att stänga Järnvägsgatan tror jag inte på, men ta bort regionbusslinjerna därifrån och utöka gåfartsområdet att omfatta Storgatan till Vita räck och Järnvägsgatan till och med Södra kyrkogatan. 30 km/tim för övrigt.

Siktlinjen som föreslås är inget gemene man tänker på. Jag hade gärna sett att det gamla rådhuset fått en tvillingbyggnad, men med en glasad gemensam tillgänglighetsanpassad entré mellan sig. De nya byggnaderna kunde inrymma en cafeteria och/eller restaurang med uteservering mot kyrkan såväl som åt torget.

Invigning

Den befintliga aktivitetsytan var ett misslyckande redan från början. Åsa Herbst invigde den för tre år sedan med clown, körsång mm., men sedan dess har jag sett väldigt få barn leka där. Oftare då "ledighets-kommittén" på bänkarna med sina plastpåsar mm. Trots minimalt slitage har lekytorna behövt repareras för surt förvärvade skattepengar. Jag blir så trött i ansiktet! Etablera en riktig lekplats och gräsytor som barn vill ha istället.

Åsa inviger Aktivitetsytan 2012. Foto: PeO Jansson
Allt skall väl inte prioriteras till Hembygdsparken?

Times Square

Jag vet inte exakt vad Lotta Åkesson Persson och hennes beredningskamrater tänkt sig, men hur som helst hade en multifunktionell trappa satt Ängelholm på kartan. Den hade kanske inte fått lika många besökare som den på Times Square i New York, men den är väl tänkt i mindre skala? Tja, varför inte, då kunde den ju också fungera som "Speakers corner" och vara en permanent scen för olika aktiviteter. Inte helt tokigt, faktiskt.

Times Square, New York 2012. Foto: PeO Jansson

Glaskonstruktioner över eller runt om torget är lika motbjudande som kravallstaketen och tälten vid alkoholrelaterade evenemang såsom Oktoberfesten. Det borde gå att hitta på något mer tilltalande inom lagens råmärken.


© PeO Jansson 2015-10-23