VÄLFÄRD OCH SKOLA

Klicka på bilden och läs om Försäkringskassans
komplicerade tandvårdsstöd.

Mitt 70/30-system hade gjort allt så mycket lättare:

 • 0-20 år - avgiftsfri tandvård för alla som har rätt att uppehålla sig i Sverige.
 • 21-65 år - en självrisk på 30% av vårdkostnaden erläggs av patienten. Resten betalar Försäkringskassan.
 • 66-150 år - självrisken reduceras till 9% (0,3x30). Resten, 91%, betalar staten genom FK.
 • Landstingsstöd med 70% av självrisken mot läkarintyg, som då blir 9%.


 • Exempel (min behandling):
  Jag är 68 år - alltså 9% självrisk.
  Basundersökning och diagnostik, tandläkare 850:-, Förebygg. åtg. Avlägsn. av tandsten och beläggningar. Polering. 330:- Fyllning av två ytor på molar eller premolar. 1540:- Totalt belopp 2720:- FK ATB -600:- Patienten betalar 2120:-

  Med mitt system = 245:- Det vore väl något - VA?


  Hur skall då detta finansieras? Lätt genom omfördelning av skattemedel från sjukvården, som i Region Skåne idag utgör 89% av budgeten (somatisk sjukvård +primärvård +läkemedel +psykiatrisk vård +övrig hälso- och sjukvård). Tandvården får 2%, eller 21,38 öre, eftersom vår landstingsskatt är kr 10,69/hundralapp.

  Tandvårdsstödet

  En snårskog som behöver 70/30-gallras!

  Efter dagens tandläkarbesök kan jag inte låta bli att fundera över vilket otroligt byråkratiskt samhälle som vi har byggt upp kring det ena vallöftet efter det andra och efter den ena ideologiska inriktningen efter den andra.

  Försäkringskassans utmärkta hemsida spaltar upp reglerna och guidar dig genom snårskogen av olika stöd och bidrag, men vad kostar inte all denna administration?

  Som exempel på snårigheten kan nämnas att följande olika stöd kan ges:

  • Statligt allmänt tandvårdsbidrag
  • Statligt särskilt tandvårdsbidrag
  • Statligt högkostnadsskydd
  • Landstingsstöd för dig som har ett stort behov av vård och omsorg
  • Landstingsstöd för dig som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Landstingsstöd för tandvård som är ett led i din sjukdomsbehandling
  • Landstingsstöd för dig som är extremt rädd för tandvård
  • Landstingsstöd för att byta ut tandfyllningar för dig som är allergisk eller överkänslig
  • Landstingsstöd för att byta ut tandfyllningar som ett led i din medicinska rehabilitering
  • Landstingsstöd för kirurgiska ingrepp i mun, käke eller ansikte

  Till detta kommer en helt egen hagtornsdunge: "För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år (22 år för svensk medborgare) har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök."

  Sjutti-tretti för vårt bästa – tänk på det och på din nästa – i val du detta kan befästa!


  © Per-Olof Jansson 2018-09-05