VÄLFÄRD OCH SKOLA

"Min mening" i HD/NST 2018-07-28. © www.maxgustafson.se Klicka på bilden ovan och läs fördjupningstexten.

Det är dags för 70-30 samhället

Låt samhället stå för 70 procent av alla kostnader - individen 30

I en liberal demokrati med parlamentarism kämpar de olika politiska partierna om väljarnas gunst för att få rätten att bilda regering och utöva makt.

För Sveriges del mest innan valdagen vart fjärde år, då löften och föresatser haglar över oss och allt verkar nationalekonomiskt möjligt.

Fördelningen av skattemedlen verkar i mångt och mycket vara det som skiljer partierna åt. På en hundragradig skala skulle, enligt mitt sätt att se det, Vänsterpartiet låta samhället stå för 90% av välfärdskostnaderna, medan Moderaterna skulle nöja sig med 50%.

En ojämn balans mellan dessa ytterligheter borde gagna samtliga medborgare. Om samhället garanterade ett socialt skyddsnät på 70%, som omfattade även tandvård och glasögon mm., fick individen finansiera återstående 30% på annat sätt - genom avtal på arbetsmarknaden, genom egna försäkringar, med sin förmögenhet - eller genom en kombination av dessa.

Jag menar att det är dags att införa 70-30 samhället på ”alla” plan och kräva någon form av motprestation för att omfattas av det sociala skyddsnätet. För att, liksom John F Kennedy vid sitt installationstal i januari 1961, citera rektorn på George St John’s:
- Ask not what your country can do for you – ask what You can do for your country.

Endast med ett väl fungerande, starkt samhälle, kan individuell frihet värd namnet åstadkommas. Korruption och kriminalitet måste därför bekämpas med alla till buds stående medel.

Naturligtvis skulle undantag finnas, där samhället stod för 100%, men grundprincipen för kostnaderna borde vara 70% för samhället och 30% för individen och tvärtom för intäkterna och friheten.

För mig är det självklart att kompetens och social intelligens avspeglas i lönekuvertet – inte kön, tjänsteår eller annat. Feminist begreppet är mig egalt. En lagspelare med individuell skicklighet bidrar till lagets resultat och attraktion, och är alla coachers dröm – men bara till 70%, annars blir laget lidande.

Följande räkneexempel förtydligar kanske:

  • 30% inkomstskatt på månadslöner mellan 13 650 :- (PBB 45500 - 70%) och 77 350:- (PBB + 70%). Ingen skatt under 13650 och progressivitet över 77350, men max 70% skatt. Kapital- och företagsskatt 30%.
  • Tandläkarbesök med undersökning, förebyggande åtgärder, upprensning/rotfyllning samt fyllning av ytor: 9 225:- x 30% = 2767:- mot 5 592:- enligt nuvarande system med högkostnadsskydd.
  • Synundersökning och glasögonbeställning: 10 255:- x 30% = 3076:- mot 9 900:- efter rabatt idag.
  • Sommarkort för kollektivresor: 695:- x 30% = 208:- mot 0:- idag för skolungdom och äldre.
  • Pensionen borde vara minst 70% av slutlönen.
  • 70% av för-, grund- och gymnasieskolorna borde vara statligt finansierade och drivna.

Listan kan göras hur lång som helst, men grundtanken är den samma:
Sjutti-tretti för vårt bästa – tänk på det och på din nästa – i val du detta kan befästa!


© Per-Olof Jansson 2018-07-23

/* Nytt fönster för annan html-fil */