Parkskolan i Ängelholm

KF 2016-11-28. Interpellation från Eric Sahlvall.

 • Finns något nytt datum för möte med den parlamentariska styrgruppen fastställt?
 • - Nej, svarar kommunstyrelseordföranden Lars Nyander (S), men vi ska kalla till möte i början av 2017.
  Kommentar: Detta är egentligen inte klokt! Man har tröskat frågan sedan 2014!

 • Skall Parkskolan behållas i kommunal regi?
 • - Detta är inte helt utrett. Denpolitiska processen är inte klar.
  Kommentar: Socialdemokraterna har tidigare lämnat in en motion, men nu tvekar de. Svagt!

  Foto: Niklas Gustavsson, HD

 • Finns det privata intressenter?
 • - Ja, det är ingen hemlighet att fastighetsägarna/grannarna är intresserade.
  Kommentar: Inget konstigt allas. Fastigheten har bra läge i staden, både för bostäder och varksamheter.

 • Håller socialdemokraterna fast vid sin idé om utvidgad stadspark och allaktivitetshus?
 • - Vi vill inte föregå styrgruppens arbete om olika förslag som utreds.
  Kommentar: Det är ren ynkedom av S att inte driva sin egen motion hårdare och ett tydligt tecken på EP:s influens.

 • Finns det någon tidsplan för när styrgruppen skall lämna slutrapport?
 • - Nej någon tidsplan finns ej. Det får ta den tid det tar, så blir det ett hållbart beslut. Stig Andersson (EP) inflikar att en parlamentarisk styrgrupp innebär optimal demokrati. Underförstått: och då tar det extra lång tid.
  Komentar: Jag håller med Robin Holmberg när han påpekar att medborgarna är missnöjda med att frågan verkar parkerad. Han efterlyser majoritetens vilja att nå en lösning. Ja, vem gör inte det?

 • Finns det något/några förslag till användning idag?
 • - Nej, inget som känns hållbart idag. Stig Andersson informerar om att konsensus finns om stängning av Kamengatan för motorfordonstrafik.
  Kommentar: S betraktar alltså inte sin egen lagda motion som hållbar. Märkligt! EP har tydligen större inflytande över S än de borde ha. Man tillämpar en taktik som kan anses populistisk. Att FÅ rätt för att behålla makten är viktigast. Inte övertygelsen om att man HAR rätt. Sorgligt!

 • Tar byggnaden skada genom att stå oanvänd som den gör?
 • - Ja.
  Kommentar: Det förstår nog de flesta. Är det en taktik att låta Parkskolan förfalla, för att sedan kunna rivas utan större protester? Misstankarna kommer.

 • Vad kostar den kommunen om året i nuläget?
 • - I budgeten för 2017 finns det upptaget en post på 808 000:-, varav 239 000:- är kapitalkostnader.
  Kommentar: Alltså 569 000:- om året i driftskostnader för en oanvänd byggnad i förfall. Hittills 1 500 000:-, lågt räknat. Är det ett bra sätt att förvalta våra skattepengar?

  Sammanfatningsvis kan sägas att Stig Andersson hade helt rätt angående Alliansens underlåtenhet att underhålla kommunalägda fastigheter under tidigare mandatperioder. Detta ville framförallt inte moderaterna höra, utan surnade till betänkligt. De kan emellertid gott höra vilka konsekvenser deras ständiga nedskärningar och vägran att höja skatten fört med sig.

      © PeO Jansson 2016-11-30

  Mångkulturellt centrum?

  Renovera upp och anpassa byggnaden till asylboende, SFI-undervisning och till ett mångkulturellt centrum. Förlägg också de delar av kommunens förvaltning som berörs av detta här.

  Som jag skrev den 5 maj: "Mitt förslag blir att renovera och anpassa Parkskolan så att den kan tillgodose de nya behoven i den kommunala byråkratin. Låt t.ex. alla medarbetare som har med barn- och utbildningsfrågor husera där. Gångavståndet över Mejeribron till Stadshuset är kort och enbart nyttigt för de som sitter mycket."

  Den som tror att medborgardialog är lösningen på problemet är mest rädd för att gå emot opinionen och kanske förlora väljarstöd. Politikerna har velat länge nog! Fatta beslut om den gamla byggnaden NU!

      © PeO Jansson 2016-08-17

 • HD:s artikel 2015-09-26
 • Parlamentarisk grupp tillsattes.
  Vad har hänt sedan dess?

  Kommunalrådet Lars Nyander bjöd in fullmäktigeledamöterna till en rundvandring strax innan sommaren 2015. Det kom c:a 20 politiker, som fick varsitt USB-minne med uppdaterad information om Parkskolans status. Innan årets slut skulle en parlamentarisk grupp ha sitt första möte för att komma fram till en gemensam, hållbar lösning.

  Även om Parkskolans framtid var en het fråga i valerörelsen 2014, så har inte mycket hänt sedan dess. Det är glädjande att läsa om att konsensus-beslut eftersträvas, annars är det väl dags för en ny politisk holmgång 2018?

  Jag har tidigare skrivit om frågan och lagt fram olika förslag, men mot bakgrund av den senaste utvecklingen av migrationsproblematiken i Europa och Sverige, undrar jag om inte vår kommun kunde göra något riktigt bra av detta.

      © PeO Jansson 2015-10-28

  PARKSKOLAN skall bevaras i kommunal ägo!

  Samskolan byggdes åren 1903-1913. Foto: Okänd.

  I slutet av juni 2012 uppmärksammade jag frågan om Parkskolan var värd att bevaras i kommunal ägo. Två år senare publicerar HD/NST en Demoskop-undersökning som visar att 73,2% vill ha kvar byggnaden.

  Politikerna borde med anledning av detta snarast slänga all prestige över bord och besluta följande:

  • fastigheten överförs till AB Ängelholmslokaler
  • byggnaden bevaras exteriört
  • den påbörjade renoveringen genomförs
  • Kulturskolan flyttas tillbaka från Tingshuset
  • Café Källan flyttas tillbaka
  • att samverka med andra föreningar som t.ex. Kulturgården i Ängelholm.
  • att bygga en amfiteater på gården med scen i vinkeln mellan byggnadskropparna
  • att undersöka möjligheten att koppla Stadsparken till fastigheten

  Turerna om vad som skall hända med Parkskolan och dess byggnadstomt har varit alldeles för många de senare åren. Det är hög tid för politikerna att visa mod och sätta ner foten i frågan.

  Tjänstemannaprodukter som "Kulturstråket" med en kostsam ombyggnad av stadsbiblioteket borde begravas omgående. Däremot vore Tingshuset utmärkt som hemvist för det lokalhistoriska museum vi saknar.

  © PeO Jansson 2014-07-06