#fredshot #peacethreat

 

2015-11-04

Nostradamus

1503-1566, var en fransk astrolog, matematiker, läkare och filosof.

Han är mest känd för att ha nedtecknat profetior vilka sägs förutse framtida händelser från 1555 och framåt.

Vad man än tror om tolkningarna av dessa, så är det skrämmande läsning.

Jag skrev redan 1998 en sammanfattning om Nostradamus förutsägelser utifrån en amerikansk uttolkare. Naturligtvis finns stora avvikelser mot vad som skett och sker just nu, men när jag läser texten 17 år senare, så reser sig nackhåren av skräck.

Top 10 profetsior för 2016

Michel de Nostredame, fransk vetenskapsman.

Nostradamus har förutspått att det tredje världskriget, eller "det heliga kriget", skulle bryta ut på USA:s nationaldag 1999. Ryssland hade tillsammans med Iran-ledda muslimska stater bildat den Östliga alliansen som förklarade den Västliga alliansen (NATO) krig.

Det hela börjar med att Iran blockerade Persiska viken och att en kärnvapenladdning avfyrades mot Genéve i Schweiz, som totalförstörs. Meningen var att dessa förödande punktinsatser skulle skapa kaos på aktiemarknaden runt om i världen och få den europeiska ekonomin att kollapsa.

Det hela följdes upp med en rysk invasion i de nya NATO-länderna för att attackera den norra delen av Europa. Iran, Ryssland och Albanien kom att anfalla Italien med Turkiet som språngbräda. Turkiet som kommer att ödeläggas av ett inbördeskrig mellan islamitiska extremister, kurdiska rebeller och också av den iranska militära interventionen.

Ryska flottstyrkor gick till anfall mot nordeuropeiska länder som England, Danmark och Norge. Utplånade London, troligen med en enda kärnvapenbestyckad missil.

Läs mer.

© PeO Jansson

Nostradamus forts.

Genom dessa åtgärder skall de hålla den Västliga alliansen inklusive USA som gisslan och hindra dem från att slå till med sina flygstyrkor. Hoten om ytterligare tillslag av missiler med massförstörelsevapen, ifall NATO någonsin planerar att slå tillbaka med sina flygstyrkor, känns väldigt realistiska. Dessa missiler avfyras förresten från mobila ramper både på land och till sjöss.

Nostradamus förutspådde också att Algeriet, Tunisien och Libyen kommer att förena sig med de muslimska styrkorna och anfalla Italien och Spanien tillsammans med de extremistiska muslimska rebellerna som nu är på plats i Europa och inväntar instruktioner. Dessa länder besegras snabbt och blir allierade med muslimerna.

Östalliansens flottstyrkor kommer överraskande att förgöra de modernare brittiska och franska flottorna genom att från bakhåll anfalla dem med mycket mindre men betydligt rörligare enheter i dåligt väder. USA-flottan syns inte till, mest beroende på obeslutsamhet, inre politiska stridigheter och bristen på resurser efter många års nedskärningar i försvarsbudgeten. England och Marseille blir helt blottade för de östliga invasionerna utan sitt flottbeskydd. Öst-styrkorna kommer från Makedonien i Spanien och gör landstigning på Marseilles stränder. De kommer att döda, skada och oskadliggöra upp till en miljon av den södra franska befolkningen. Kristna och judiska män och kvinnor kommer att förföljas och terroriseras. Alla tillhörigheter kommer att tas i beslag och allting som kommer i muslimernas väg förstörs.

Stora städer som Wien och Lyon kommer att bombarderas med kemiska stridsmedel från de italienska alperna. Endast en tredjedel av befolkningen överlever, men de får utstå stort lidande. De västliga arméerna är i oordning och chock efter att ha bevittnat de brutaliteter som utspelats. Inte minst på grund av stora civila förluster bland deras egna familjer och att infrastrukturerna ligger i ruiner efter den första anfallsvågen. De västliga trupperna har med tiden blivit självnöjda, övermodiga och bekväma medan öst-trupperna är fattiga, hungriga och fyllda med ett djupt hat mot västvärlden. Motiverade av fruktan, ilska och förödmjukelse över NATO-utvidgningen slår de alltså till mot Västeuropa. Iran-ledda muslimstyrkor tränger ända upp i södra Tyskland.

Det framgår inte klart varför USA är frånvarande i början av det tredje världskriget, men troligen grundar sig detta på frånvaron av en stark ledare samtidigt som väldiga naturkatastrofer mer eller mindre lamslår den amerikanska nationen. Europa plågas också under 1997, 1998 och 1999 av onormalt höga temperaturer och svår torka.

Kina blir inte indraget i denna världsomspännande konflikt förrän i slutet, eller omkring år 2025, då alla parter är utmattade och Östalliansen är på reträtt från Västeuropa. Kineserna ger ryssarna den slutliga smällen och erövrar sydöstra Asien. USA tvingas lova att stoppa dem, men får betala ett högt pris. Kineserna har nämligen vid denna tid möjlighet att slå till mot den amerikanska västkusten med interkontinentala kärnvapenbestyckade robotar.

Vi får så småningom fred igen på vad som är kvar av Jorden omkring år 2028. Den store segerherren är den franske kungen Henry. Han besegrar till slut de muslimska styrkorna och befriar alla de områden som ockuperats av Östalliansen. Den iranske ledaren avrättas vid Persiska viken. Därefter skall en period av fred och återuppbyggnad på 57 år komma. Frankrike framstår nu som västvärldens ledare medan USA spelar en mer tillbakadragen roll. Kristendomen missioneras till till både judar och muslimer. Under tiden dör Henry och hans efterträdare är inte lika mäktig vilket gör att striderna med muslimerna blossar upp igen och en period på 70 år från år 2085 karaktäriseras av sporadiska krig och kallas av Nostradamus "Det förrädiska korståget".

Kyrkans inflytande och makt bryts ned och folket får lida mycket av detta, men den tyske ledaren lyckas till slut bekämpa de Egyptisk-ledda muslimtrupperna innan år 2155.

Vid tiden för den stora solförmörkelsen kommer så anti-Kristus att uppenbara sig. Ingen tar varning av tecknen i skyn utan det syndfulla levernet når sitt klimax, vilket gör det möjligt för anti-Kristus att uppstå. Han kommer medan den stora kometen är på kollisionskurs med Jorden. Den slår också ned på Jorden med fruktansvärda konsekvenser. Flera länder vid kusterna går under.

Anti-Kristus regerar över världen endast i tre och ett halvt år. Allting upprepar sig i omgångar och efter att Satan själv tagit över rodret någon gång i slutet av 3000-talet, är det dags för Gud att göra upp med allt och alla på domedagen och sedan är allt slut omkring år 3900.

Tillbaka