Sandjordsfäladen

© PeO Jansson 2015-05-07

KOHAGEN I VEJBYSTRAND
Plansamråd. Förslag till detaljplan.

© PeO Jansson 2013-03-09

Kohagen i Vejbystrand. Foto från 'vejbypartiet.blogg.se'

Att låta markägarna varsamt bebygga "fäladen", som vi sade när vi var små, är bättre än att låta området förbuskas och växa igen.

Jag kan hålla med de som överklagar detaljplanen om att hyreshusen tillåts vara fem våningar, men annars ser det bra ut. Vi skall inte bara satsa på centralorten, utan också utveckla kringbyarna. Det har SVT uppmärksammat och debatterat under '#ettsverige' på Twitter och Facebook.

Vore det inte bra om Vejbystrand kan behålla sin 0-9 skola, sin livsmedelsbutik, sitt bibliotek och kanske få en egen vårdcentral bland annat?

Men det är klart...den som fått sin plats i solen, vill inte gärna dela med andra, eller..?

Illustration av planhandling. 40 villor/parhus och 3 flerfamiljshus.

Fastigheterna Vejby 135:3 och 15:20 m.fl. har varit på tapeten att bebyggas flera gånger sedan 1991. Nu har projektet aktualiserats igen och Stadsarkitektkontoret har ställt ut planhandlingarna för samråd på uppdrag av Byggnadsnämnden, som besökte platsen den 22 maj 2012.

Från den 7 mars till den 4 april 2013 pågår utställningen på Stadshuset, på Vejbystrands bibliotek, på stadsbiblioteket och på kommunens hemsida. (Klicka på bilden, så kommer du dit.)

Jag röstade för planförslaget i Byggnadsnämnden den 26 februari, men reserverade mig för byggnadshöjd över tre våningar.