#fredshot #peacethreat

Läs först detta-> Nostradamus

2015-11-06

Stoppa Kalifatet

Den 29 juni 2014 kan skrivas in i historieböckerna. Den dagen utropades ett muslimskt kalifat. Ett nytt blad började i historieskrivningen och alla vet hur det har gått sedan dess.

Bildandet grundar sig på missnöjet bland sunnimuslimerna efter Irakkriget 2003-2011. USA och Storbritannien bidrog till att balansen mellan sunni- och shiamuslimer samt kurder rubbades när Saddam Hussein störtades.

För att få slut på IS-framfart och återupprätta den religionpolitiska balansen, måste först det fatala misstaget i freden efter det Första världskriget rättas till.


Primärmålet för IS Kalifatet

Landet som glömdes bort i Versaillesfreden 1918

Då "glömde" man bort 20 miljoner kurder när raka linjer för nya stater drogs upp i öknen. De kom att hamna i Turkiet, Syrien, Irak och Iran. Kurderna tvingades i många fall konvertera till Islam. Idag utgör de c:a 45 miljoner människor och borde ha rätt till en egen stat.

En samlad, FN-sanktionerad militäraktion av Ryssland, EU, USA och Kanada borde kunna åstadkomma detta. (Är man kanske på gång?)

Visserligen hade en sådan insats retat gallfeber på de berörda länderna,

Läs mer på Wikipedia

men kalifatdrömmarna kunde samtidigt förpassas till historien tillsammans med Bashar al-Assad och någon form av demokrati upprättas i områdena.

Detta har visserligen inte åstadkommits i grannländerna Saudiarabien och Iran, men folkstyrelsebegreppet är relativt även hos oss.

Turkiets roll i sammanhanget är avgörande och fordrar mycket av Recep Tayyip Erdoğan och Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP).

De skall naturligtvis få ekonomisk hjälp och kompenseras för landförlusten.

Eventuellt också få EU-medlemskap, om kriterierna för detta uppfylls.

Ett närmande till Ryssland måste till från västmakternas sida. Vi har en gemensam fiende att bekämpa, både i Mellanöstern och inom våra nationers gränser. Att Ryssland håller på att bygga upp en Östallians som Nostradamus förutsåg, är mycket olyckligt!

NATO/EU borde således sluta "peta Putin i ögat" om än det ena än det andra och försöka finna vägar till hållbart konstruktivt samarbete.

Ryssland och Iran fördjupar försvarssamarbetet

© PeO Jansson