När tjänstemännen får säga sitt

© PeO Jansson 2015-06-27

Järnvägsparkens outgrundliga tummelplats.

Man kan med rätta fråga sig om ovanstående spektakel är mer befogat än att satsa på säkra och välutrustade lekplatser. Det är inte så länge sedan vi kunde läsa om presumtiva nedläggningar runt om i kommunen.

På en direkt fråga om vilket politiskt beslut detta grundar sig på, fick jag följande svar:   >

Planer för stationsområdet finns.

Scantomtens outgrundliga tummelplats.

Ett annat spektakel, som jag omtalat tidigare, KLICKA HÄR, är tjänstemannaidéerna för Scantomten. Hur mycket kostar inte detta oss? Jag skall i ärlighetens namn nämna att jag såg några pensionärer som spelade boule, en man som lekte med sin hund i rastgården och en stadsodlare som lukade ogräs i sin låda. Men många av de andra 360 dagarna om året händer ingenting där, om man inte räknar någon från kommunen som lägger ut matjord och planterar frön eller nå't.

  • Använd skattepengarna med varsamhet och förnuft, så att befintliga lekplatser kan vara kvar.
  • Bebygg Scantomten så snart som möjligt genom AB Ängelholmshems försorg.
  • Låt Järnvägsparken vara fri från överkreativitet. Det räcker med de nya fina bänkarna.
  • Se till att stationsområdet blir planerat någon gång!
  • För övrigt håller jag med Eva Thulin om att Parkskolan är värd att bevara!