HEDERSKULTUR

Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete vid Örebro universitet, har skrivit boken "Heder" och är en av de forskningsansvariga.

Forskarstrid försenar hedersstudie

Konflikt om vad hedersproblematik egentligen är

Kartläggningen av hedersrelaterat våld i storstadsområdena bedrivs av en forskargrupp, som skulle ha varit klar med vad den kommit fram till i april 2018. Eftersom gruppmedlemmarna inte kunnat komma överens om vad hedersproblematik egentligen är, har flera forskare hoppat av projektet. Ändå verkar det som om ett resultat kan komma i oktober.

Jag kan gissa vad forskargruppen kommer fram till:
- Vi behöver fortsatt forskaranslag för att förstå vad hedersproblematik är.

Detta är exakt vad Karl-Olov Arntsberg skriver om och varnar för i sin debattbok "PK-samhället".

Det hela tangerar nedanstående nonsensforskning och stjäl ofantliga belopp ur vår gemensamma kassa. Pengar som behövs mycket bättre till skola, vård- och omsorg - utan att problematiseras på något vis, bara för att forskarna skall ha något att göra!

Genusforskningen

Enligt den intersektionella feminismen, där ras, klass och kön läggs samman, är det dominanta patriarkatet orsaken till allt ont och hindret för att kvinnor inte bara får vara sig själva och slippa sin biologiska "ryggsäck", som irriterande attraherar dem till alfahanarna.

Inställningen att kvinnor är rasifierade offer odlas bland annat på det statliga Nationella sekretariatet för genusforskning.
Att män vill leda, är våldsamma och ofta konsekvensorienterade måste problematiseras och studeras ur ett normkritiskt perspektiv.

Forskningens slutmål blir att kunna könsneutralisera mänskligheten. Kön är ju bara en social konstruktion enligt genusforskningen. Kontrollerad reproduktion av unisex- individer som fostras i ett globalt samhälle, vore den slutliga lösningen.

Genusforskningen måste tåla att synas i sömmarna och starkt ifrågasättas. Det vänstervridna debattklimatet och tunnelseendet i det svenska PK-samhället gynnar varken kvinnorna eller demokratin.

TACKA VILL JAG CIS-PERSONER och DE SOM ACCEPTERAR VÅRA VÄRDEGRUNDER och LIBERALA DEMOKRATI!

© PeO Jansson 2018-09-08