HAVSBADSBUSSEN 2012
En dåligt marknadsförd service.

© PeO Jansson 2012-06-15

Turen från stationen till Klitterhus går 17 juni - 18 augusti.

Efter påpekande via Facebook 120611 kom lite information från kommunen om årets Havsbadsbuss. Sökte man ordet "havsbadsbuss" på kommunens hemsida, så fick man endast en träff från fjolåret. Nu har detta rättats till - TVÅ DAGAR innan den skall börja gå.

I senaste numret av Lokaltidningen, utgiven 120613, hade kommunen haft ett gyllene tillfälle att informera om havsbadsbussen under "Vi i Ängelholm", men nej - inte en stavelse! Två sidor längre fram hade Åsa också haft möjlighet att göra reklam för den i sin spalt "Fakta från Herbst", men nej - inte en stavelse där heller!

Detta är skrämmande och en misstanke kryper in i skallen på mig - Vill man inte ha konkurrens med turistbåten Laxen, eller är man rädd för att bussturen blir så populär att krav på åretruntkörning reses?

Om jag minns rätt så har ett visst politiskt parti motionerat om detta redan. EngelholmsPartiet heter det visst!2012-06-17, premiärdag för havsbadsbussen, men skyltningen på Klittervägen kräver en slutledningsförmåga som vida överstiger mitt förnuft. Skall busschauffören köra in i fållan och stanna där, eller..?

Vi gick upp till torget för att ta 11:15 till Klitterhus. Ingen information om någon Havsbadsbuss så långt ögat kunde nå, men buss nr. 4 kom som den skulle. Den vänlige chauffören kunde bara beklaga att någon tidtabell inte fanns uppsatt. Efter c:a en kvart var vi framme och kunde promenera tillbaka. Något som säkert många ängelholmare skulle vilja göra om de kände till det! Havsbadskjollans innehavare välkomnade busslinjens återkomst och intygade att den hade stor betydelse för verksamheten.


Bussens väg gillas inte

© PeO Jansson 2012-02-20

Reaktion på artikel i HD/NST - Anders Davidsson 2012-02-19

Det förvånar mig egentligen inte att en fastighetsägare vid Klittervägen reagerar över att en stadsbusslinje dras utanför dennes villa.

Han eller hon representerar förmodligen den del av befolkningen som varit kapitalstarka nog att tillskansa sig en kustnära fastighet i relativ avskildhet utan störande element, där vederbörande, inte sällan genom goda kontakter i Stadshuset, ofta i strid med gällande detaljplan och utan hänsyn till landskapsbilden, kunnat forma en ståndsmässig bostad med dubbelgarage.
Skulle emellertid närmsta grannen vilja göra det samma, lär inte överklagandet till Länsstyrelsen dröja.

Ve de urbota dumma politiker som, i syfte att främja besöksnäringen och den samhälleliga servicen, föreslår utökad kollektivtrafik till en attraktiv stadsdel, beviljar campingen utvecklingsmöjligheter, planlägger nya bostadsområden eller föreslår andra åtgärder för kommunens och de flestas bästa.

Påtalas bör att samma politiker verkar för ökad tillgänglighet i samklang med miljövärdena, för att behålla strandskydden, för att skapa skydd för våra grönområden och för att säkra Havsbaden från översvämning samtidigt som de, som vill rå sig själv utan inblandning av någon annan och betala så lite skatt som möjligt, är de som skriker högst på åtgärder från det Allmänna för att bevara värdet på sin egendom och begär skadestånd om så inte sker eller om naturen kräver sin tribut.