Kv Rönnen och Kastanjen
Bygg bostäder längs Idrottsgatan

Området mellan villorna vid Garvaregatan och idrottshallen vid Sportstigen vore lämplig för bostadsbebyggelse.

Det är hög tid att stoppa AB Ängelholmshems planer på att bygga 24 nya lägenheter i anslutning till Rönne å mellan Nybron och Pyttebron.

Hur kan man (kommunen) skriva att..."detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§"...när en lekman kan konstatera att massor av träd måste fällas, omfattande pålning måste utföras och åpromenaden inskränkas?

Låt istället AB Ängelholmshem disponera parkmarken i kvarteret Kastanjen en bit därifrån.

Där kunde dubbelt så många lägenheter byggas med god tillgänglighet och befintlig infrastruktur. Dessutom kunde parkeringsplatser för de boende lätt anordnas i direkt anslutning till befintlig vid Arbingatan.

Visserligen skulle även här grönområden gå förlorade, men den gamla växthustomten kunde fredas, till förmån av en park, liksom det övriga å-rummet, som har högt bevaringsvärde och riksintresse.

De som framför att behovet av bostäder i Ängelholm är överskattat och pekar på hur många projekt som inletts inom kommunen, tar inte hänsyn till de olika önskemål och behov som finns. Ovanstående förslag riktar sig till dem som inte vill äga sin bostad, men är villiga att betala 1200-1500:-/m²/år och bo centralt i staden.


© PeO Jansson 2017-02-15


Skall det äntligen hända något?

Varför inte ett hotell som detta vid å-kanten?
Byggnaden tar nästan ett helt kvarter i anspråk i korsningen av
Via Torquato Tasso och Via Francesco de Sanctis i Pescara, Italien.

Detaljplaneärendet för den gamla badhustomten kan komma upp på kommunstyrelsens möte i november. Beslut om samrådsutställning. Förslaget till 80 nya bostadslägenheter i fyra flerbostadshus, bygger på ritningar från arkitektbyrån Gert Wingårdh. 4-8 våningar med högsta huset ut mot Havsbadsvägen.

Jag har i princip inget emot detta, men tycker att det högsta huset gott kunde få bli ett nytt "Quattro stelle"-hotell med matsal/restaurang i bottenplanet; altandäck i öster för utomhusservering, musikarrangemang mm. Verkligen behövligt för att tillgodose intentionerna i "Vision 2020" om besöksnäringens utveckling!


Ängelholmshem planerar

Stor efterfrågan på lägenheter i centrala Ängelholm och att det blir allt svårare att få bygga bostäder på jordbruksmark föranleder Ängelholmshem att inventera möjligheterna.

Möller Arkitekters skiss av fasaderna mot Rönne å.
Klicka här för att orientera dig på kartan.

Möllers arkitekter har ritat ett förslag på hur man skulle kunna bygga på egen tomtmark vid Garvaregatan mot Rönne å. Tre huskroppar i suterräng med plats för sammanlagt 24 hyreslägenheter föreslås.

I dag finns det en träddunge där som delvis behöver tas bort för att göra plats för de nya bostäderna. Tanken är att alla de nya lägenheterna kommer att få utsikt över ån, men även de bakomvarande befintliga husen kommer att få å-utsikt. Det kan bli sex tvåor, femton treor och tre fyror planeras i de tre identiska husen.

HD:s artikel 2015-10-03

Detta har jag egentligen inte heller någonting emot, men varför i hela fridens namn bygger de inte på gamla Scantomten innan de skövlar ett grönområde och tränger in bostäder där? Parkeringsfrågan torde i vilket fall som helst inte bli några problem. Kommunen borde kräva källargarage vid nybyggnation av flerfamiljshus.


När skall "bombkratern" fyllas?

Det har nu gått nästan 3 år sedan jag skrev artikeln här nedan och det ända som hänt sedan rivningen av badhuset i början av 2014, är att Telegrafens ägare kan glädja sig åt stadens bästa plats för en uteservering.

Det är bara att gratulera dem till det, men är det inte dags för oraklen i Stadshuset att kläcka ur sig vad som skall hända på tomtmarken?

Telegrafens uteservering 2014. Foto från bloggen "ankispassion"

Jag finner inte att det finns någon ny detaljplan på kommunens hemsida.
Själv har jag tänkt om sedan 2012. Parkeringshus är inaktuellt, nä...platsen borde få ett vackert arkitektritat hyreshus. Gärna med den finess som Gösta Melin många gånger borgade för. Restaurang i souterrängplanet, med stort trädäck ner mot ån. Bostäder på vån 1-6. Parkeringarna kvar där de är idag.

Hur som helst - det viktiga är att våra politiker vågar sätta ner foten och tala om hur VI vill ha det, inte exploatörerna. Och en sak till - läs på ordentligt om hur en kommunal upphandling skall göras, så Länsstyrelsen slipper att ta er i örat, kära förtroendevalda.

© PeO Jansson 2015-05-06


Rönnebadet
Ett hus värt att bevara?

Innan rivningsivrarna får sätta klorna detta objekt, skulle jag vilja att en ny byggteknisk utredning görs gällande möjligheten att förstärka stommen så att "skalet" kan användas till annan verksamhet.

Socialdemokraternas förslag om att göra detta till ett kulturhus blir en mycket dyr affär, som jag ställer mig lika tveksam till som att bygga om det till konsertsal.

Det gamla badhuset kan kanske användas till annat?

HD artikel 2012-08-11

Goda kulturella intentioner, men svårt för lilla Ängelholm att ro i land ekonomiskt.

Den 18 september kunde vi läsa i NST: "Allt dåligt eller mycket dåligt i badhus." Prislappen för att få Rönnebadet badbart hamnar på 40 miljoner, men vad skulle det kosta att iordningsställa för brottarna, som saknar lokaler? Eller gör det till kampsporternas hus. Detta klarar man med nya installationer och uppfräschning för kanske 25 miljoner.

Om vi bara tar hänsyn till ekonomin skulle kommunen kunna sälja fastigheten till det privata näringslivet med förbehåll om att bevara exteriören och detaljplanelägga området för bilparkering och lätt handel. Då kunde företagarna i centrum leasa parkeringsplatser till sina anställda där, så skulle fler gratisparkeringar med P-skiva kunna bli tillgängliga för deras kunder på andra håll i staden.

© PeO Jansson 2012-10-03