Flyktingmottagning och integration

Bättre integration. 2015-06-17

Klicka här och läs artikeln av Anders Nilsson, "Sverige har blivit ett lydland".

"Pojkarna riskerar livet för drömmen om Europa" skriver HD i sin artikelserie som jag inte läser. Den tillför inget nytt. Fattigdom finns över hela världen och tron att "gräset är grönare" någon annanstans, har mänskligheten alltid trott.

Skall vi inte göra vad vi kan för att hjälpa dessa stackare? Jo, men det gör vi inte genom att flytta dem till Europa eller något annat område med fred och välstånd. Ej heller genom att skicka pengar som lätt kan hamna i skrupellösa lokala makthavares egna fickor.

Vi skall istället utveckla EU. Förbättra integrationen mellan medlemsstaterna och utjämna de ekonomiska klyftorna. Det är bara i Österrike, Benelux-länderna, Finland, Sverige, Norge och Danmark som 70% eller fler av invånarna klarar en oväntad utgift på 11 000:- utan att låna eller be om hjälp. I de gamla öststaterna är det fortfarande illa med Ungern i botten på endast 25.8%

Detta måste vi ta itu med först, så att vi slipper tiggare på våra gator, kriminella ligor som härjar och illegalt entreprenörskap.

Parallellt måste vi arbeta för att FN:s ställning och betydelse förbättras, så att dess organ kan verka i områden med krig, naturkatastrofer och fattigdom. Det är en stor skam att staterna inte kommit längre sedan det Andra världskriget.

Hur gör vi då?

  • All nationalism borde motarbetas!
  • Tacka USA och Canada för hjälpen och skrota NATO.
  • EU-medlemskap skall inbegripa koppling till €uron och gemensam försvarsallians.
  • Öka samarbetet med Ryssland i syfte att minska de säkerhetspolitiska spänningarna och motarbeta de onda krafter som hotar vår del av världen.
  • Låt engelsmännen gå sin egen väg om EU inte passar "the upper stiff lip".
  • Välkomna Skottland till EU och håll Turkiet utanför.
  • Stöd FN och etablerade organisationer med generösa bidrag för bättre mänskliga rättigheter och hjälp vid naturkatastrofer.

Klicka på bilden och läs Gunnar Barkenhammars artikel. Foto: blog.btlnet.co.ukWikipedia: "I samhällsvetenskaper och politisk debatt brukas begreppet integration för att beteckna en förening av skilda delar till en större helhet. Ordet kan användas för att beteckna ett önskat mål eller tillstånd av enhet som man vill nå, men även de processer som kan leda till målet.

I europeiska sammanhang brukas begreppet "europeisk integration" ofta för att beteckna de europeiska ländernas politiska, ekonomiska och kulturella närmande gentemot varandra, särskilt inom ramen för Europeiska unionen.

I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.

Begreppet står i kontrast till assimilering som innebär en process mot fullständig anpassning till majoritetens kultur."

© PeO Jansson

Förslag till bättre organisation. 2013-02-04

Det är hög tid att organisationen för mottagning av asylsökande ses över och jag välkomnar att (M) tillsatt en arbetsgrupp. Läs artikeln i HD.

Om du klickar på bilden intill, så får du upp en PDF med mitt förslag.

© PeO Jansson