FEMINISMEN

Fröken Frimans krig. https://new.static.tv.nu "We can do it!" http://www.bodyforwife.com. Är bisamhällets ordning eftersträvansvärt? Läs om feministisk stadsplanering HÄR. Är detta enbart sociala konstruktioner?

JÄMSTÄLLDHET - ABSOLUT! INTERSEKTIONELL FEMINISM - NEJ!

© PeO Jansson 2018-08-17

Intersektionalitet-ett hot mot vårt samhälle?

Jämställdhetsföregångarna

För över 100 år sedan var debatten om kvinnlig rösträtt livlig och förslaget förkastades sex gånger, innan riksdagen i maj 1919 införde lika och allmän rösträtt till andra kammaren för svensk medborgare som hade fyllt 23 år. Detta skedde första gången 1921. Inte riktigt alla fick vara med förrän lagen ändrades 1922.

Fredrika Bremer-förbundet, bildat 1884, var en av de kvinnoorganisationer som varit drivande. "Fler kvinnor där makten finns" är fortfarande en av dess fokusfrågor. Det var många modiga insatser som gjordes för att minska orättvisorna mellan könen.

Det yttrades dock inte ett ord om att bryta sönder könsordningens fundament eller att inrätta ett tredje juridiskt kön. Jag undrar vad 'Fröken Friman' sagt om könskorrigeringar subventionerade av staten eller om det allt mer förekommande pronomenet "hen".

Välfärdssamhället

Kvinnlig rösträtt innebar bland annat att omsorgsfrågor prioriterades. På sikt, över några decennier, byggdes ett välfärdssamhälle med skattefinansierad omsorg upp. Detta lade grunden till kvinnans frigörelse och uppluckring av kärnfamiljens normalitet med förankring i vår biologi.

Välfärdssystemet har möjliggjort att leva ensam med sitt/sina barn. Den 31 december 2016 var det enligt SCB 38% som inte var sammanboende med eller utan barn.

Oavsett sammanboende eller ej, så vill västerländska kvinnor inte föda många barn, eftersom det inskränker deras studie- och karriärmöjligheter, påverkar figuren "negativt" samt allmänt begränsar känslan av frihet.

Jag undrar om Alva och Gunnar Myrdal förutsåg detta då de förde fram sina idéer för att få fart på barnafödandet i Kris i befolkningsfrågan som kom 1934. Deras fokus låg på att höja nativiteten, annars kunde landet "översvämmas av invandrare från främmande folkraser med högre fruktsamhetstal". Deras sociala projekt var lyckosamt och på tio år ökade barnafödandet till 2,7 barn per kvinna.

Det har stadigt sjunkit sedan dess och låg 2009 på 1,7 för inrikes födda kvinnor. Idag är det något högre men bara strax över brytpunkten på 1,9 barn/kvinna som gäller för att Sveriges befolkning skall klara att överleva.

Genusforskningen

Enligt den intersektionella feminismen, där ras, klass och kön läggs samman, är det dominanta patriarkatet orsaken till allt ont och hindret för att kvinnor inte bara får vara sig själva och slippa sin biologiska "ryggsäck", som irriterande attraherar dem till alfahanarna.

Inställningen att kvinnor är rasifierade offer odlas bland annat på det statliga Nationella sekretariatet för genusforskning.
Att män vill leda, är våldsamma och ofta konsekvensorienterade måste problematiseras och studeras ur ett normkritiskt perspektiv.

Forskningens slutmål blir att kunna könsneutralisera mänskligheten. Kön är ju bara en social konstruktion enligt genusforskningen. Kontrollerad reproduktion av unisex- individer som fostras i ett globalt samhälle, vore den slutliga lösningen.

Genusforskningen måste tåla att synas i sömmarna och starkt ifrågasättas. Det vänstervridna debattklimatet och tunnelseendet i det svenska PK-samhället gynnar varken kvinnorna eller demokratin.

Jag tror inte att affischens "We can do it!" avsåg detta. Snarare kvinnans förmåga att tillverka vapen och ammunition till männen som stred för ett demokratiskt samhälle där jämlikhet och jämställdhet kunde utvecklas och ta tillvara de båda könens olika kompetenser.

Enligt socialpsykologen Geert Hofstede ligger Sverige på första plats bland de mest feministiska länderna i världen. Fredrikornas mål är nått, men det räcker inte för andra, som anser att män har ett kollektivt ansvar för de förtryck och övergrepp som vittnats om i t.ex. #metoo-rörelsen 2017.

Gärna sex, men inte tvåsamhet

Av de 38% svenskar som inte är sammanboende, är majoriteten kvinnor. Att leva med en partner är inget självändamål för dem. Den individuella friheten är viktigare. Att förverkliga sig själv, varför inte med en tatuering eller ett piercingsmycke för att visa hur lycklig och oberoende man är, tycks betyda mest.

Sex utan kärlek och krav verkar vara målet. Det räcker med en hund eller katt som vardagssällskap. Åtminstone så länge hon kan locka en man till sig när det passar henne.

Hon har varken lust att bli någons vårdare eller att själv bli vårdad av en man. Hemtjänsten och hemsjukvården finns ju och fungerar bra, eller..?

Den självpåtagna ensamheten hägrar, men tristessen på ålderns höst lägger sig som tjockt damm över feminismens destruktiva framfart.

Det är männen som är miljöbovarna

Det senaste tillskottet av feministisk attack av det manliga könet är Gerd Johnsson-Latham, som presenterade en studie för FN 2007 i vilken hon påvisade att män generellt belastar miljön hårdare än kvinnor. Om jämlikheten ökar så löser vi klimatproblemen, är hennes paroll. Detta är kvalificerat skitsnack!

Om kvinnorna i högre grad fick vara med och bestämma, så skulle alltså de grilla mer kött, köra mer bil och flyga mer, medan männen skulle sminka sig mer samt shoppa kläder och smycken i större utsträckning. För det är väl ingen som inbillar sig att kvinnor skulle lägga sin fåfänga åt sidan och gå osminkade med ofärgade kläder utan smycken genom livet?

Detta miljöansvar tar man på andra håll i Världen, men till vilket pris? Förtryckta muslimska kvinnor drabbas hårdare vid klimatkatastrofer, för de kan inte simma eller klättra i träd vid översvämningar på grund av klädkoder. Ta tag i den jämställdhetsfrågan innan smutskastningen av män som miljöbovar.

Det allra viktigaste, oavsett kön, är att föregå med gott exempel som förälder när det gäller en livsstil med låg klimatpåverkan som värnar om vår miljö!

HÅLL SVERIGE RENT!