CENTRUMPROJEKTET
Etapp II med aktivitetsyta.

© PeO Jansson 2012-06-04

Gräsmattan mellan torget och kyrkan förvandlas till aktivitetsyta.

Den 1 juni delades en broschyr ut till näringsidkarna för att informera om Centrumprojektets innebörd och skingra eventuella missuppfattningar.

Det kan säkert behövas, för inte är det många som begriper varför miljontals kronor måste plöjas ned i ett projekt, som förutom nödvändiga infrastrukturtekniska åtgärder, inte tillför stadskärnan så mycket mera. Har trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna förbättrats? Har estetiska värden tillförts genom t.ex. ljuspelarna på Tegelbruksbron? Har vårt stortorg blivit mer vitaliserat?

I "Handelscentrum Ängelholm Etapp 2" kan man konstatera att den norra entrén sätts till korsningen Nybrogatan/Storgatan, där ett belyst konstverk skall markera gågatans början. Norra delen av Storgatan då, med Backahills nya satsning på saluhall i gamla Hemköps lokaler? Där går det i alla fall att parkera.

Jag saknar en hållbar strategi för kultur, handel, boende och trafik i centrum. En strategi som tar hänsyn till alla kommunmedborgare och besökare, vilket måste inkludera vårt resecentrum vid Västkustbanan och tillgängligheten till strand och hav.

Men det kanske är lika bra att sätta sprätt på skattepengarna på aktivitetsytor och annat medan möjlighet finns. Inom en snar framtid kommer kommunens resurser alltmer att behövas för äldrevård och omsorg.