Större samförstånd inom politiken

© PeO Jansson 2015-06-03

Klicka på bilderna eller HÄR för HD-artiklar.

Sahlvall vill liksom jag se större samarbete i kommunalpolitiken för de flestas bästa!

Socialdemokraterna förlorade en viktig omröstning i kommunfullmäktige angående framtidsförklaringen för mandatperioden. De blev förvarnade, men lyssnade inte.

En gång i tiden (läs 2010) engagerade jag mig i kommunalpolitiken för att jag var innerligt trött på den polarisering som rådde i det politiska systemet. Jag ville verka utifrån "de flestas bästa" och ta ställning i varje enskild sakfråga, utan att snegla åt något håll.

Medlemskap i EngelholmsPartiet gav mig denna möjlighet och de två första åren var spännande och framgångsrika. Att vara "icke-politiker" och röra om i grytan kändes väldigt bra och det uppskattades av väljarna, men kanske inte av de etablerade politikerna.

Ju längre tiden gick transformerades emellertid EP:s toppolitiker till en taktiker med individuellt mål i sikte. Detta fördunklade fokus på partiets grundläggande idé och jag "tog min Mats ur skolan" i maj 2014, då jag också insåg att den nya kommunala organisationen skulle bli en "soppa utan like".

Framgången i höstens val gjorde att toppolitikerns individuella mål infriades genom ett valtekniskt samarbete med S, vilket ytterligare urlakade EP:s grundläggande framtoning som något av "rebell".

Istället skulle EP varit fristående och utgjort koordinator för samtliga partiers politik i fullmäktige. Det hade gagnat kommunen och dess invånare på bästa sätt och degragerat tjafset till sandlådenivå. Där hör det hemma!

  • Använd skattepengarna med varsamhet och förnuft.
  • Politiker: Utnyttja den interna kompetensen innan konsulter kopplas in.
  • "Mindre snack och mer verkstad" i kommunpolitiken.
  • Mer pragmatism och konsensus för de flestas bästa.
  • För övrigt tycker jag att Parkskolan är värd att bevara!