500-års jubileet 2016

Vaktgatans trappor mot ån

Det växer guld i träden längs ån, men den gamla bryggan skämmer bilden. Foton: PeO Jansson

Denna plats i Ängelholm hade kunnat bli hur trevlig och vacker som helst. Den är redan vacker, men tänk er en permanent brygga likt den nedanför Kv Falken vid Vattengatans förlängning och fler bänkar att sitta på.

Då kunde man med enkla medel anordna musikarrangemang på sommaren med trapporna som "naturlig" läktare och bryggan som scen. Åpromenaden kunde vara avspärrad de timmar konserten varade. Entré eller fri entré beroende på artister och arrangemang.

Tänk om jubileumsgeneralskan varit mottaglig för sådana tankar. Istället fick vi bland annat detta "krafs" på Stortorget. "Änglar - finns de?" Bilden till höger.
- Fader förlåt dem, ty de veta ej vad de göra! sa en kille som gick i sandaler för nästan 2000 år sedan

© PeO Jansson 2016-12-02


Ommöblerat jubileumsfirande

"Stortorget med kyrkan till vänster och Järnvägsgatan i förgrunden. Närmast biblioteket syns stora scenen med läktare för olika typer av uppträdande, följt av sicksack-formade glaspaviljonger för servering/caféer inspirerade av Kungsträdgården. Närmast Järnvägsgatan ryms tre matserveringar under samma tak med många sittplatser." Illustration och text från hd.se

Det har väl inte undgått någon att Ängelholms kommun kommer att fira 500-årsjubileum 2016? Den 16 oktober 1516 utfärdade nämligen den danske kungen Kristian II stadsprivilegier för den nya staden Engelholm. Att de gick förlorade 1547 och inte återficks förrän på 1700-talet, anses ovidkommande.

Drygt tolv (12) miljoner kronor har kommunfullmäktige avsatt i budgeten till detta. En projektledare, Karin Tingstedt, och en projektassistent har anställts. En miljon kronor delas ut i särskilda evenemangsbidrag till ett 30-tal föreningar.
Ett förslag om att göra Stortorget till mötesplats och centrum för flera stora evenemang, föreligger kommunstyrelsen för beslut.
Torghandeln får flytta till Rönnegatan eller Tingstorget.

Jag ifrågasätter inte de 12 miljonerna, men hur mycket blir kvar efter bidrag, löner mm.? Jo, cirka 8 miljoner, beroende på hur man räknar. Är detta rimligt? Ja, vi får kanske vara glada för att inte hälften går till någon konsult, som skall pressa in ännu mer under de aktuella månaderna.

De luttrade torghandlarna ger väl snart upp, men de skulle faktiskt kunna få disponera Rönnegatans västra del permanent under sommarhalvåret. Där blir de direktexponerade mot Storgatan. Parkeringsplatserna, utom en för funktionsnedsatta, kan slopas. Det finns gott om platser under Åhléns och Kv Duvan. Det knöliga Tingstorget är inget alternativ, utom för de som tillbringar sin dag på bänkarna där.

  • Använd de anslagna skattepengarna med varsamhet och förnuft, så att kulturutbudet blir brett men med hög kvalitet.
  • Låt oss slippa kravallstaket runt Stortorget och stora öltält som förfular och manar till osunt ätande och drickande.
  • Låt oss värna om de duktiga krögare vi har i staden och ge dem möjlighet att visa vad de kan.
  • Konstgräs låter spännande, men hur praktiskt är det på ett torg?
  • Ett tips till Karin - Åk över till Helsingör och fråga dem om ett och annat. Då kan det bli "hygge"!

© PeO Jansson 2015-05-13