Louisiana 2017-04-05

Kultursällskapets museiresa med Else Ekblom som guide

1
William Kentridge
2
William Kentridge
3
William Kentridge
4
Wang Shu
5
Wang Shu
6
Wang Shu
7
Wang Shu
8
Wang Shu
9
Wang Shu
10
Else om Wang Shu
11
Smörrebröd på Humlebaeck Kro
William Kentridge
THICK TIME
16.2.2017 - 18.6.2017

William Kentridge. Foto: ©adine-sagalyn1192

Louisiana presenterade den första stora soloutställningen i Skandinavien med den sydafrikanske konstnären William Kentridge, som är känd världen över för sina teckningar, film, skulpturer, performances och opera- och teaterproduktioner.

Han är född 1955 i Johannesburg, där han fortsatt bor och arbetar. Han fick sitt genombrott på det tidiga 1990-talet med poetiska svart/vita stop motion filmer, men sidan årtusenskiftet har han vidareudvecklat sitt formspråk och kombinerat det med sin förkärlek till både film- och teatervärldena. Resultatet är en rad installationer bestående av levenda bilder, musik, text och skulpturella gestaltningar. En form för både komplexa, känsloladdade och medryckande teaterscener, som innehåller och överväldigar oss som åskådare.

Hjärtat i dessa tablåer är alltid människan — det koloniserede, det reglerade, det undertryckta, det flyktande och den drömmande människan, som Kentridge skildrar med både humor och finkänslighet, stor inlevelse och själens poesi.

Wang Shu
AMATEUR ARCHITECTURE STUDIO
9.2.2017 - 30.4.2017

Wang Shu och Lu Wenyu. Foto: www.louisiana.dk

Den kinesiske arkitekten Wang Shu tillsammans med sin maka och partner Lu Wenyu i spetsen för Amateur Architecture Studio. De bryter nya arkitektoniske gränser med att koppla djup respekt för Kinas historia och byggtraditioner, återanvändning av material och insikt i lokala förhållanden med ett ofta hypermodernt formspråk.

Wang Shu mottog 2012 Pritzker-priset, som kallas arkitekturens Nobelpris. Han och Amateur Architecture Studio, som Shu og hustrun Wenyu grundlade för snart tjugo år sedan, har sin bas i Hangzhou, sydväst om Shanghai.

Utställningen är uppbyggd kring tre huvudteman - Amatörarkitektur, Arkitektur som Motstånd och återuppbyggd Historia - som tillsammans ger en bild av arkitektkontorets processer, ambitioner och projekt. Förutom modeller, video, foto, materialprov och intervjuer med Wang Shu, omfatter den också en mera generell introduktion till traditionell kinesisk kultur och filosofi, som är tydliga inspirationskällor för arkitektkontorets praxis.

Utställningen är den första delen av Louisianas nya serie "Arkitekturens Værksteder". Här presenteras en ny generation av tongivande arkitekter, som runt om i världen förhåller sig till och arbetar med såväl lokala som globala utmaningar. Arkitekter, som är socialt medvetna, kritiska, visionära, tänker hållbart och arbetar med traditionella materialer och hantverk.

Vi steg på vid Stadshuset strax innan kl.16.
Leif rattade bussen med 49 resenärer mot Helsingborg och färjan till Helsingör.

Allt gick geschwint och snart var vi inne på museet. Else och Jan Ekblom är fantastiskt duktiga på att organisera allt och att få logistiken att fungera.

Medan Else tog sig an grupp 1, så kunde vi strosa genom butiken, för att därefter ta oss an William Kentridge på egen hand.

Efter någon timme tog vi oss ner i underjorden via trappan vid caféet till utställningen om arkitekterna Wang och Lu. Else berättade medan vi rörde oss fritt med hörsnäckorna på och mottagarna i band runt halsen.

Därefter en kvällsmåltid med smörrebröd och öl på Humlebaek Kro strax intill. Trevligt samspråk vid bordet gav en trevlig avslutning på utfärden.

Jag vill rikta ett stort tack till Kultursällskapet i allmänhet och Rita Aatola samt paret Ekblom i synnerhet för en trevlig och intressant utflykt i konstens outgrundliga värld.

Asger Jorn


© PeO Jansson 2017