Kulturnedslag i södra Halland

26 september 2015


Utanför Knäred ligger Bollaltebygget, en kringbyggd 1700-talsgård som är en sällsynt välbevarad representant för det s.k. sydgötiska huset, den alltsedan medeltiden dominerande bostadstypen bland bönderna i de skogbeväxta delarna av Halland, Skåne och Blekinge.Roland Andreasson och Else Ekblom guidade förtjänstfullt.


Vid Krokån och Kvarnfallet ligger den fint restaurerade Gamla kvarnen, med såg. Invigningen var den 15 juni 2013. Roland och Lisbeth Davidsson har lagt ner ett jättearbete där. De serverade oss kaffe och fralla.
Vi fick lära oss att platsen var ett populärt badställe, men Else hoppade inte i trots halvt löfte därom.


Färden gick tillbaka från Knäred till Laholm och där besökte vi Teckningsmuseet, som hade utställning av temat "Prime Matter". Därefter lunchade vi på Laxrökeriet vid Lagan. Det var mycket gott och i trevligt sällskap.


Resan avslutades på Mjellby Konstmuseum med sommarens stora utställning "Nell Walden & Der Sturm", om den tyska expressionismens pionjärer på 1910-20-talen. Else Ekblom guidade med ackuratess.

Personligen var jag, som synes, mer intresserad av Halmstadsgruppens målningar i den permanenta utställningen.

För bussresa, entréer, förmiddagsfika, lunch och lokalguider betalade vi SEK 500/person. Helt otroligt!
Avresan var 08:20 från Stadshuset och vi var hemma igen vid 17:30. Ett stort tack till arrangörerna i allmänhet och till "arkitekten" Rita Aatola i synnerhet!

© PeO Jansson 2015-10-10