Jacobsa Vre

Janssarna och annat folk i Vejbystrand 1944-1969.

Beställ via mail: peo@peokonsulten.se
Pris: 240 kr inkl. moms. Ev. frakt tillkommer.
Försäljning på Akademibokhandeln Killbergs i Ängelholm.

Denna berrättelse är en fortsättning om familjen Jansson och andra familjer i Vejbystrand, men också om en by och tid som präglades av snabb utveckling efter Andra världskriget.

25 år av obruten socialdemokratisk regeringsmakt och reformpolitik symboliserade den anda av optimism som genomsyrade det svenska samhället under 50- och 60-talet.

Av flera olika anledningar bröts den trenden med utgången av 60-talet och en ny era tog vid med liberala förtecken och internationaliserad utblick.

Alla som är födda under epoken har något att hämta och minnas ur denna bok.