The dribbling game

Klungspel. I fotbollens begynnelse fanns inget taktiskt tänkande. Det gällde bara att ta bollen från motståndarlaget och därefter dribbla bort alla för att kunna skjuta in ett mål. Den tidiga fotbollen var främst ett individuellt spel.

I de ursprungliga regeldokumenten från 1863 finns begreppet out of play, vilket inte gav en spelare möjlighet att passa bollen framåt, vilket utgjorde ett effektivt hinder för varje form av lagspel.

Detta orsakade naturligtvis klungspel, där alla försökte komma åt bollen samtidigt och detta kvävde i sin tur alla anfallsförsök, så att något definierat försvarsspel inte behövdes.

Fritt från Åke Jönsson: "Fotboll. Hur världens största sport växte fram"

Microspelet

Hög teknik med låg tyngdpunkt

När den organiserade fotbollsträningen för våra minsta börjar, är det av största vikt att microspelet prioriteras i varje övning. Kontakten med bollen bör vara intensiv och instruktioner för tillslaget på bollen med båda fötterna, insida och utsida, vrist och häl - skall dominera. Så fort som grunderna lagts, kommer "Vän med bollen"-övningarna in i programmet och påbyggnaden med bollen i luften, kommer därefter. Att snabbt kunna ta ner en höjdboll på ett fördelaktigt sätt eller att kunna nicka, karaktäriserar microspelets främsta företrädare. Tänk Michael Laudrup eller Zinedine Zidane!

  • Börja alltid träningstillfället med någon form av tillslagsövning. En boll per spelare, sakta rytmisk rörelse framåt, två insidor med höger-två insidor med vänster. Två utsidor med höger-två utsidor med vänster. Öka tempot när detta går. Inga konor, men försök att lägga övningen så att den blir riktningsbestämd. Målet är att kunna lyfta blicken från fötterna för att kunna kontrollera med- och motspelarna med tidsvinst som följd.
  • Fortsätt med någon vändningsövning. Här finns en hel del att välja på, men det är mycket viktigt att vändningar är med varje gång. Försök att så tidigt som möjligt peka på möjligheten att inte fullfölja vändningen, vilket skapar viktförändringsproblem hos motståndaren. En avledande rörelse i microspelet som är mycket effektiv. För att få med bollmottagningsmomentet och ett naturligare utförande, kan man med fördel bedriva vändningsövningarna två och två.
  • Lek, jonglera med bollen i luften. Instruera i nedtagningsteknik. Passa på att träna inkast i en parövning. Nickpassa tillbaka är ok, men ej volleypass med fötterna. Bollen skall spelas utmed marken. Väv ihop övningar i microspel för att träna den personliga tekniken. Man kan t.ex. bygga flera korta banor med konor där ovanstående moment ingår.